Meddelelser

26. august 2013

Finansiel Stabilitet frasælger pantebrevsaktiviteten

Finansiel Stabilitet frasælger pantebrevsaktiviteten

Finansiel Stabilitet har indgået en aftale med PenSam Liv Forsikringsaktieselskab og Halkin Credit Management A/S om salg af koncernens pantebrevsaktivitet. I aktiviteten indgår ca. 6.000 pantebreve med en restgæld på ca. 2,2 mia. kr. samt 20 medarbejdere. Med aftalen afslutter Finansiel Stabilitet en åben salgsproces af pantebrevsaktiviteten, som blev indledt i april 2013.

 

“Vi har mødt stor interesse for pantebrevsaktiviteten og er glade for at have indgået en aftale med Pensam og Halkin, som også omfatter de medarbejdere hos Finansiel Stabilitet, der er beskæftiget inden for forretningsområdet. Med aftalen er Finansiel Stabilitet også kommet væsentligt længere med afviklingen af de aktiviteter, som er overtaget fra nødlidende banker,” siger Niels Olsen, koncerndirektør for Finansiel Stabilitet.

 

Finansiel Stabilitet har i sin tid erhvervet det meste af pantebrevsaktiviteten fra Gudme Raaschou Bank, men også fra andre af de overtagne banker.

 

Aftalen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Det er forventningen, at handlen kan gennemføres i 4. kvartal 2013. Finansiel Stabilitet offentliggør ikke vilkårene for aftalen.

 

Yderligere oplysninger:

Koncerndirektør Niels Olsen, telefon 21 14 21 41.

Eventuelt via kommunikationschef Jesper Larsen-Ledet, telefon 40 15 86 58.

Pressekontakt

Tlf. 24 76 35 90
Send Mail

Meddelelser fra Finansselskaberne

Selskabsmeddelelser fra Finansiel Stabilitets finansselskaber kan læses her:

 

Års- og delårsrapporter

 Oversigt og download