Du er her: » Om os

Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat og pengeinstitutsektoren i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af den finansielle stabilitet. Som følge af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, der trådte i kraft d. 1. juni 2015, blev Finansiel Stabilitet omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, der er ejet af den danske stat gennem Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Finansiel Stabilitets formål er i overensstemmelse med lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder at medvirke til at sikre finansiel stabilitet i Danmark, særligt ved at restrukturere og afvikle visse finansielle virksomheder.

Finansiel Stabilitets opgaver er, at;

  • Restrukturere og afvikle pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I i overensstemmelse med lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder samt opgaver i tilknytning hertil.
  • Varetage den danske indskyder- og investorgarantiordning via Garantiformuen.
  • Afvikle resterende aktiviteter overtaget fra pengeinstitutter under Bankpakken (Bankpakke I), og Exit- og Konsolideringspakkerne (henholdsvis Bankpakke III og Bankpakke IV).
  • Afvikle aktiviteter i FS Property Finance A/S.

 

Finansiel Stabilitets aktiviteter er blandt andet reguleret af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, lov om finansiel stabilitet, lov om en indskyder- og investorgarantiordning samt lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser. Endvidere er virksomheden reguleret af særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber.