Restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder

Advokatundersøgelser

Finansiel Stabilitet iværksætter en ekstern advokatundersøgelse af forholdene i en nødlidende finansiel virksomhed, som er taget under restrukturering eller afvikling efter reglerne i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Kommissoriet for advokatundersøgelserne er:

  • Identificere de væsentligste årsager til det økonomiske sammenbrud
  • Vurdere om der er begrundet mistanke om, at virksomhedens tidligere ledelse, revision eller nærtstående har begået ansvarspådragende og/eller strafbare handlinger (*)
Hvis det sidste er tilfældet, så vurderes det, om disse handlinger har medvirket til det økonomiske sammenbrud – og om der således foreligger et økonomisk erstatningsansvar.

Finansiel Stabilitet offentligør advokatundersøgelserne, når de er udarbejdet, og giver i den forbindelse en tilkendegivelse på, om Finansiel Stabilitet følger de anbefalinger, der bliver givet i advokatundersøgelsen.

Gennemførte advokatundersøgelser og anlagte erstatningssager 

Nødlidende bank Advokat-
undersøgelse
(status)
Erstatnings-
sager m.v.
(status)
Andelskassen
J.A.K. Slagelse
under kontrol
Afsluttet
marts 2016
 Sag anlagt

Senest opdateret: Februar 2016

(*) Det omfatter, men er ikke begrænset til en vurdering af om;
  • FIL-lovens retningslinjer mv., §§ 70 & 71, har foreligget, og har været fulgt med hensyn til bevilling af større lån mv., og engagementer omfattet af § 78
  • Bankens ledelse har aflagt års- og delårsrapporter i overensstemmelse med FIL kap. 13 og de regler, der er fastsat i medhør heraf
  • Bankens interne og eksterne revision har udført revisionen af banken i overensstemmelse med lovgivningen og de bestemmelser, der er fastsat i medhør af FIL § 199, stk. 1.