Klagevejledning

Klage over Finansiel Stabilitet eller et af Finansiel Stabilitets datterselskaber bedes rettet til:

Finansiel Stabilitet
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Att: Jura & Kommunikation 

eller via e-mail på advokat@finansielstabilitet.dk

Du vil umiddelbart efter modtagelsen af din klage få en bekræftelse herpå.

Du modtager svar på din klage hurtigst muligt. Hvis der er behov for at indhente yderligere informationer med henblik på at besvare din klage, vil Finansiel Stabilitet, Jura & Kommunikation kontakte dig

Privatkunder kan også vælge at indbringe klagen for

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B 2.
1256 København K
Telefon 35 43 63 33

eller via ankenævnets hjemmeside hvor også ankenævnets
seneste afgørelser kan læses.